สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

1. พฤติกรรมใดของพลเมืองที่ขัดขวางการพัฒนาทางการเมือง

ตามระบอบประชาธิปไตย

1. การรณรงค์หาเสียง

2. การชุมนุมประท้วง

3. การนอนหลับทับสิทธิ์

4. การเรียกร้องสิทธิประโยชน์

2. ฮ่องกงเป็นรัฐหรือไม่ เพราะเหตุผลใด

1. เป็นรัฐ เพราะมีการปกครองตนเองอย่างอิสระ

2. เป็นรัฐ เพราะมีดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอน

3. ไม่เป็นรัฐ เพราะไม่มีรัฐบาลเป็นของตนเอง

4. ไม่เป็นรัฐ เพราะไม่มีอำนาจอธิปไตย

3. การปกครองตนเองของประชาชนแบบประชาธิปไตยเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่เมื่อใด

1. สมัยกลาง

2. สมัยโรมัน

3. สมัยกรีกโบราณ

4. สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา

4. ความข้อใดอธิบายได้ถึงสาเหตุที่ประเทศไทยจัดการปกครองตามแบบอังกฤษแทนที่

จะจัดแบบฝรั่งเศส ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

1. ประเทศไทยมีกษัตริย์เช่นเดียวกับอังกฤษ

2. อังกฤษมีรัฐบาลที่มีเอกภาพและเสถียรภาพสูง

3. ระบบขุนนางของไทยและอังกฤษมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

4. กลุ่มผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จการศึกษาจากอังกฤษ

5. ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใครคือผู้มีอำนาจ

สูงสุดของประเทศ

1. พระมหากษัตริย์

2. ประชาชน

3. รัฐบาล

4. รัฐสภา

เฉลย

  1. 3  2. 4  3. 3  4. 1  5. 2
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s